2018

Concurso de Traslado de Policía Local.


Anexo I. Instancia
Anexo IV. Declaración Responsable
Anexo V. Autorización a Realización de Pruebas Psicotécnicas
Anexo VI. Compromiso de Portar Armas
Modelo de Curriculum Vitae